Refent u službi obrade ulazno-izlazne dokumentacije – kalkulant (m/ž)

Refent u službi obrade ulazno-izlazne dokumentacije – kalkulant  (m/ž)

Broj izvršilaca: 2

Potrebne kvalifikacije za radno mjesto:

– SSS
– Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima minimalno godinu dana
– Spremnost za rad u dinamičnom i zahtjevnom okruženju
– Fleksibilnost, samoincijativnost i sistematičnost
– Poznavanje rada na računaru (MS Office, Internet)

Opis poslova:

– Obrada ulazno-izlaznih dokumenata (faktura)
– Praćenje maloprodajnih cijena
– Kontrola ulaznih parametara na fakturama
– Pomoć pri ostalim administrativnih poslovima

Kandidati pored konkursom predviđenih uslova, dužni su ispunjavati i opće uslove predviđene Zakonom o radu.

Uz prijavu na konkurs dostaviti kopije dokumenata koji se ne vraćaju:
1. Dokaz o stručnoj spremi- diploma o završenom školovanju
2. Dokaz o radnom iskustvu u struci
3. Kopija lične karte
4. Eventualnu preporuku predhodnog poslodavca
5. Kratka biografija

Potrebne dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje uslova konkursa možete dostaviti lično (svakim radnim danom od 08 – 16 h), putem pošte na adresu Ul.Branilaca Sarajeva 20/10 Sarajevo ili na mail adresu info@amo.ba. Za sve dodatne informacije obratiti se na kontakt telefon 033/660-624.

Oglas ostaje otvoren 7 dana od dana objavljivanja.