Referent za Marketing (m/ž)

Referent za Marketing (m/ž)
OGLAS
ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME
Referent za marketing – (m/ž) –  1 izvršilac
Odgovornosti referenta za marketing:
 • Planiranje, koordinacija i provedba svih marketinških i promotivnih aktivnosti
 • Sarađuje sa različitim timovima radi koordiniranja, usklađivanja i maksimiziranja efikasnosti promotivnih planova
 • Prati marketinške trendove, ponašanje potrošača i tržište
 • Izrada kataloga, letaka i ostalog reklamnog materijala
 • Priprema za štampu
Od Vas očekujemo:
 • VŠS/VSS – Ekonomski fakultet
 • Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima
 • Napredno znanje programa: MS Office Paket,  Adobe Paket (PhotoShop, Illustrator…), Corel Draw
 • Poznavanje principa štampe i grafičke pripreme
 • Poznavanje engleskog jezika
 • Vozačka dozvola B kategorije
 • Razvijene komunikacijske i prezentacijske vještine
 • Izražene organizacijske sposobnosti
Kandidati pored konkursom predviđenih uslova, dužni su ispunjavati i opće uslove predviđene Zakonom  o radu.
 
Uz prijavu na konkurs dostaviti kopije dokumenata koji se ne vraćaju: 
1. Dokaz o stručnoj spremi- diploma o završenom školovanju
2. Dokaz o radnom iskustvu  u struci
3. Kopija lične karte 
4. Eventualnu preporuku predhodnog poslodavca
5. Dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije 
6. Kratka biografija 
Potrebne dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje uslova konkursa  možete dostaviti lično (svakim radnim danom od 08 – 16 h),  putem pošte  na adresu Ul.Branilaca Sarajeva 20/10 Sarajevo, na mail adresu info@amko.ba ili putem onilne aplikacije.
Za sve dodatne informacije obratiti se na kontakt telefon 033/660-624.
Oglas ostaje otvoren 14 dana od dana objavljivanja. 
Lokacija:Sarajevo
Broj pozicija:1
Datum objave:03.02.2017.
Trajanje oglasa:14 dana (ističe 17.02.2017.)