Kontakt

Amko komerc d.o.o.

Tel/ Fax: +387 33 660 624

D.D. Dobrinja

Tel/ Fax: +387 33 523 409/408

Informacije / Centrala

Tel/ Fax: +387 33 660 624

IDENTIFIKACIONI PODACI

“AMKO KOMERC” Društvo za vanjsku i unutrašnju trgovinu, proizvodnju i usluge d.o.o.
Adresa:Branilaca Sarajeva br. 20 / 10
Tel:+387 33 660 624
Fax:+387 33 660 624 / +387 523 408
e-mail:info@amko.ba
Registracija:Kantonalni Sud Sarajevo
Broj:1-15622, UF/I-138/04
Žiro račun:154 001 2000 261 802 Kod Intesa San Paolo Bank dd Sarajevo
Identifikacijski broj:4200203180008
PDV broj:200203180008
Porezni broj:01700104

    Vaš email

    Vaša poruka